Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

C?ng xem nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a b?p tia h?ng ngo?i (halogen) so v?i b?p t?:

– Kh? n?ng ?un ???c tr?n nhi?u v?t li?u: th?y tinh, gang, nh?m, s?nh, n?i tr?ng men, s?, inox, n?i 2 ??y v? n?i 3 ??y… (kh?ng k?n n?i nh? b?p t?).?

1a536fbd-fea9-4e14-bec0-1beb08176306_bep-hong-ngoai-eurohome-eis-007

– C?ng d?ng c?n c? th? n??ng ???c ?? ?n cho c?c b?a ti?c ngo?i tr?i.

– V?i c?c b?p h?ng ngo?i ??m b?o th?i gian nhanh h?n b?p t?.

– C?c lo?i b?p cao c?p n?y c? ch?c n?ng n??ng r?t t?t, c? th? d?ng ?? n??ng m?c, n??ng th?t …

– Khi m? m?a ??ng n?u ??t 1 chi?c b?p h?ng ngo?i trong ph?ng ?n l?u ho?c ch? ?? s??i ?m th? r?t t?t.

– ?? b?n c?a beeos h?ng ngo?i kh? cao.

– ?i?u quan tr?ng, b?p kh?ng ph?ng ?i?n v? kh?ng t? t?nh, kh?ng b?c x?, c?ng nh? kh?ng r? g?

– V? ??p thi?t k? ??p v? g?n g?ng.

– Nh? ta th?y c?c ph?m ?i?u khi?n nh?y v? an to?n v? ?i?n tuy?t ??i.

– ??c ?i?m b?ng Halogen c? ?? b?n cao, v? th? di?n t?ch t?c d?ng nhi?t l?n

– ??c bi?t r?t d? v? sinh.

0 0 vote
Article Rating
Tags bài viết : ,
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Bài viết liên quan
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Ch?m s?c s?c kh?e t? ??i ch
Nh?ng ?u ?i?m c?a b?p h?ng ngo?i so v?i b?p t?
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ