Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

C?ng xem nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a b?p tia h?ng ngo?i (halogen) so v?i b?p t?:

– Kh? n?ng ?un ???c tr?n nhi?u v?t li?u: th?y tinh, gang, nh?m, s?nh, n?i tr?ng men, s?, inox, n?i 2 ??y v? n?i 3 ??y… (kh?ng k?n n?i nh? b?p t?).?

1a536fbd-fea9-4e14-bec0-1beb08176306_bep-hong-ngoai-eurohome-eis-007

– C?ng d?ng c?n c? th? n??ng ???c ?? ?n cho c?c b?a ti?c ngo?i tr?i.

– V?i c?c b?p h?ng ngo?i ??m b?o th?i gian nhanh h?n b?p t?.

– C?c lo?i b?p cao c?p n?y c? ch?c n?ng n??ng r?t t?t, c? th? d?ng ?? n??ng m?c, n??ng th?t …

– Khi m? m?a ??ng n?u ??t 1 chi?c b?p h?ng ngo?i trong ph?ng ?n l?u ho?c ch? ?? s??i ?m th? r?t t?t.

– ?? b?n c?a beeos h?ng ngo?i kh? cao.

– ?i?u quan tr?ng, b?p kh?ng ph?ng ?i?n v? kh?ng t? t?nh, kh?ng b?c x?, c?ng nh? kh?ng r? g?

– V? ??p thi?t k? ??p v? g?n g?ng.

– Nh? ta th?y c?c ph?m ?i?u khi?n nh?y v? an to?n v? ?i?n tuy?t ??i.

– ??c ?i?m b?ng Halogen c? ?? b?n cao, v? th? di?n t?ch t?c d?ng nhi?t l?n

– ??c bi?t r?t d? v? sinh.

Tags bài viết : ,

Đánh giá

avatar
Bài viết liên quan
Chọn mua bồn ngâm chân loại nào tốt: Happy YS, FootBath, Mimi M68, C81 hay Lanaform Luxury?
Những loại bồn ngâm massage chân tốt nhất hiện nay
Các lưu ý khi sử dụng máy khủ độc rau quả
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ