Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Bồn Ngâm Chân Foot Massage

1.200.000

B?n ng?m massage ch?n l? m?t thi?t b? tuy?t v?i ?? b?n th? gi?n v? h?i ph?c s?c kho? cu?i m?i ng?y m?t m?i.

1.200.000

Trong kho :
Còn hàng
Số lượng :
+ -
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Mô tả

B?n ng?m ch?n Foot Massage v?i ch? ?? l?m ?m n??c nhanh ch?ng v? ch? ?? gi? nhi?t r?t ti?n d?ng. B?n c?nh ?? ch? ?? massage rung v? ch? t?o t?o b?t kh? gi?p b?n th? gi?n tuy?t ??i.

Ngo?i ra b?n c?n c? ??n h?ng ngo?i gi?p tr? li?u r?t t?t.
S? d?ng b?n ng?m ch?n HN 8095 th??ng xuy?n l? c?ch ??n gi?n v? hi?u qu? ?? b?n c? gi?c ng? ngon sau nh?ng gi? l?m vi?c c?ng th?ng hay gi?i t?a tress, ?au ??u do ?p l?c. Ng?m ch?n c?ng ??c bi?t c? hi?u qu? v?i nh?ng ai ?ang v? vi?m kh?p, ?au nh?c ch?n tay.

B?n ng?m massage ch?n HN 8095 c? 3 ch?c n?ng ch?nh:
1.Ch?c n?ng t? l?m n?ng n??c v? gi? ?m n??c : Cho n??c l?nh v?o m?y sau kho?ng 5 ph?t l? n??c s? ?m l?n, m? ch?c n?ng gi? n?ng, b?n c? th? v?a t?n h??ng d?ng n??c ?m ?p, v?a ???c massage. C? t?c d?ng t?ng tu?n ho?n m?u, lo?i b? c?m gi?c m?t m?i.
2.Ch?c n?ng rung: c?c ??u massage v?i ch?c n?ng rung c? th? k?ch th?ch v? massage c?c huy?t ??o d??i l?ng b?n ch?n.
3.Ch?c n?ng massage con l?n: d??i l?ng b?n c? c?c gai massage v? con l?n massage, b?n c? th? d?ng ch?n l?n ?? t?c ??ng v?o c?c huy?t ??o l?ng b?n ch?n s? gi?m t? bu?t v? t?nh tr?ng trai s?n ? ch?n
4. ??n h?ng ngo?i : B?n c? th? s? d?ng ho?c kh?ng s? d?ng ch?c n?ng n?y, tuy nhi?n ??n h?ng ngo?i r?t t?t cho c? th? gi?p gi?m ?au r?t t?t v? gi?p t?ng c??ng l?u th?ng kh? huy?t, b?n c? th? s? d?ng ??n trong su?t qu? tr?nh ng?m ch?n.
5. Ch?c n?ng s?i b?t t?o s?ng: Ch?c n?ng n?y t?o c?m gi?c nh? nh?ng v? th? th?i cho ng??i s? d?ng.

TH?NG S? K? THU?T:

Ngu?n ?i?n ??u v?o: AC220V
T?n s?: 50Hz
C?ng su?t: 550W
Tr?ng l??ng t?nh: 1.8kg
Nhi?t ?? : 45oC
Th? t?ch: 6.5l
Chi?u d?i d?y ?i?n: 2m
K?ch th??c: 40.5x24x37.5cm

guest
Inline Feedbacks
View all comments
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ