Hotline

0943 979 989

Điện thoại

024. 85 876 888

Bồn Ngâm Chân Ecomed

1.360.000

B?n massage ng?m ch?n Ecomed l? m?u s?n ph?m m?i c?a h?ng Medisana, b?n ???c s?n xu?t v?i c?ng ngh? ti?n ti?n v? ??m b?o t?i CHLB ??c. V?i nhi?u t?nh n?ng c?i ti?n m?i, ki?u d?ng m?i s? mang l?i cho ng??i d?ng nh?ng c?m gi?c th? gi?n th?t tho?i m?i.

1.360.000

Trong kho :
Còn hàng
Số lượng :
+ -
SKU : Ecomed

 

Mô tả

Ch?c n?ng c?a b?n ng?m massage ng?m ch?n Ecomed:

– Massage trong n??c c? tia n??c s?i b?t t?o s?ng

– Massage kh? day huy?t b?n ch?n

– Massage v?i con l?n v? gai massage
T?nh n?ng:

– Tia n??c s?c m?nh t?o ?p l?c n??c gi?p t?ng c??ng l?u th?ng tu?n m?u v? trao ??i ch?t

– T?o s?ng m?nh v? ?a ch??ng tr?nh massage.

– Gi? n??c lu?n ? nhi?t ?? ?n ??nh gi?p c? kh?p v? tu?n ho?n m?u gang b?n ch?n.

– N?n ng?m ch?n c?ng nguy?n li?u: tinh d?u, th?o d??c…mu?i, l? ng?I c?u, d?u th?m, g?ng gi?p ?i?u tr? nh?ng c?n b?nh m?n t?nh: g?t, ti?u ???ng, vi?m kh?p, ng? ngon.. gi?p t?ng c??ng t?c d?ng

– 2 b? con l?n massage gi?p b?m huy?t theo ph??ng ph?p c? truy?n.
Th?ng s? k? thu?t:

– ?i?n 230V/50 Hz

– Tr?ng l??ng: 1,7 kg

– C?ng su?t ti?u th?: 62 W

– M?u: Tr?ng n?u

– Xu?t x? : Medisana – ??c

Đánh giá

avatar
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ